Bluberry | CHANNELS

CHANNELS


  • 06 Kvě


  • Zuzicka

CHANNELS / ZUZANA BADINKOVÁ BLUBERRY

Projekt „kanály“ som riešila už dávnejšie. Často chodím cez mesto a po čase som si všimpla tieto časti chodníka ktoré sú doslova vyrezané a tajomné. Oddeľujú dva priestory. Vnímam ich ako vchody  do iných sfér.
bolo to zábavné a niekedy aj napýnavé
jednoduchým a rýchlym spôsobom som vytvorila šablóny, a vyznačila tieto vchody.