Bluberry | SHOW/FRAGMENTS IN BRAIN

SHOW/FRAGMENTS IN BRAIN


  • 14 Bře


  • Zuzicka

Tvorba Zuzany Badinkové představuje dvě rozličné úrovně. Na jedné straně jsou to zkušenosti, pokora a pečlivý řemeslný přístup a na straně druhé rezonující složité zkoumání hranic jejího vlastního vizuálního jazyka. Dalo by se říci, že díky těmto prvkům byla připravena postavit nové estetické vnímání prostoru.

Na výstavě Fragments in Brain v hlavní místnosti Kavárny co hledá jméno nabízí řadu nových obrazů, ve kterých zkoumá poruchy mozku a vědomí na základě snímků získaných magnetickou rezonancí a vztahy mezi překrývajícími se barvami světla. Vytvořená plátna jsou plošnými akrylovými fragmenty, do kterých autorka intervenuje airbrushovými zásahy. Poukazují také na životní styl, práci a klasické vzdělání, které autorce daly možnost poznat různé tvary a formy. To je velmi důležitý element, ba dokonce i rozhodující moment v její současné tvorbě.

Foto: Romana Kovacs © ( http://www.romanakovacs.com)