Bluberry | PAINTING / DIPLOMA WORK FRAGMENTS IN BRAIN

PAINTING / DIPLOMA WORK FRAGMENTS IN BRAIN


  • 16 Čer


  • Zuzicka

DIPLOMA WORK / ZUZANA BADINKOVÁ BLUBERRY 

Názov : Fragmenty v mozgu

Téma : Hypochondria

Cieľ:  Reflexia istých psychických foriem súvislost v danej problematike.

Výskum ohľadom filozofie, technológie porúch mozgu a vedomia, vnútorných chorobných odleskov vlastného vedomia, analýza samotného vnímania.

Anotácia: Praktická časť magisterskej práce priniesla súbor niekoľkých malieb zohľadňujúcich vizualitu mojich v čase sa vyvíjajúcich malieb. Vytvorila som plošné akrylové fragmenty do ktorých som interventovala rôznymi airbrushovými zásahmi.

Cielom projektu je možnosť pochopiť celý pohyb, umenie alebo kultúru skrz tvorivé vyjadrenie umelca. Ako je to možné a čo presne sa dá od toho odvodiť? Koniec koncov graffiti a street art javy sú relatívne mladé koncepty a postupy, a tak prístupné rôznym formám výkladu. Avšak rýchla transformácia graffiti a street artu dbá na komplexný charakter týchto javov. Jednou z otázok, ktorá iste a takmer okamžite príde na myseľ, je otázka, ktorá sa týka vzťahu medzi týmito dvoma pohybmi alebo je tam aj niečo viac? Odpoveď na takúto otázku inštancie je možné určite argumentovať, že graffiti sú vo svetle pouličného umenia iba forma tradície. Vďaka týmto myšlienkam som sa rozhodla priblížiť v malbe zložité skúmanie hraníc vlastného vizuálneho jazyka. Dalo by sa povedať, že vďaka týmto časticiam som bola pripravená postaviť nové estetické vnímanie priestoru a svetla.

Školiteľ: doc. Akad. maliar Štefan Balázs, ArtD.

Series: » diploma work « Title: » Sleep Apnea « Size: » 130 x 135 cm « Technique: » Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2014

Series: » diploma work « Title: »Balls Pallsy « Size: » 135 x 135 cm « Technique: » Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2014

Series: » diploma work « Title: » Palsy « Size: » 130 x 135 cm « Technique: » Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Black Painn « Size: » 55 x 55 cm « Technique: » Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Foot Droops « Size: » 140 x 170 cm « Technique: » Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Hypoxis « Size: » 150 x 150cm « Technique: » Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Toods « Size: »100 x 100 cm « Technique: » Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015