Bluberry | DIGITAL ERRORS

DIGITAL ERRORS


  • 27 Led


  • Zuzicka

V maľbe, ide o skúmanie hraníc môjho vlastného vizuálneho jazyka, a koreňov celej vedeckej problematiky mozgu. Primárne sa zaoberá skúmaním digitálnych snímok magnetickej rezonancie pacientov trpiacich poruchami mozgu,
a následne z nich apropriujem určitej fragmenty (tvary) s ktorých vytváram zdanlivo zjednodušenú kompozíciu a estetiku, ktorá by mala na diváka pôsobiť nielen odľahčeným a rehabilitačných dojmom.
Stále častejšie ma zaujímajú témy nadväzujúci na tento typ záznamu, ako sú digitálne chyby snímok magnetickej rezonancie, farebné odchýlky, liečebný proces, obnovenie mozgovej kôry. Zložitosť a neustále sa meniace súčasná realita a procesy liečby a rozsah ochorenia sa snažím na plátne zachytiť prelínaním svetelných odleskov za pomoci špeciálnej airbrushový perleťový
farby, ktorá reaguje na rôzne typy svetla, a divák tak nadobúda pocit určitej zmeny.