Bluberry | POSTER AUTHORS / BLUBERRY TIME

POSTER AUTHORS / BLUBERRY TIME


  • 04 Bře


  • Zuzicka

BLUBERRY TIME / ZUZANA BADINKOVÁ BLUBERRY  

 

Pyecka Studio shop & gallery,  vyhlásili súťaž AUTORSKÝ VÝTVARNÝ PLAGÁT. Zadanie čelindžu bolo obsiahnuté v samotnom názve. V tom čase som sa dosť zaoberala pojmom čas, ako plynie, respektíve neplynie, znázornila som tak presýpacie hodiny kde plynie  =  neplynie môj osobný “ bluberry čas “ .

Hodnotenie prebehlo kombinovanou formou;  Street Art Communication + Pyecka Gallery + Pyecka Shop + externý hodnotiteľ (v tomto prípade CART1) =

Prešiel dáky ten čas a obsadila som prvé mieto a Plagát tak  putoval  priamou linkou do depozitu Pyecky a na konci päťročnice bude súčasťou veľkej plagátovej výstavy.

http://www.pyecka.com/en/show/poster-contest

https://www.facebook.com/PyeckaStudio?fref=ts