Bluberry | SAC / SELF

SAC / SELF


  • 25 Srp


  • Zuzicka

SELF / ZUZANA BADINKOVÁ BLUBERRY

“ SAC organizácia vznikla v roku 2008 a prioritne sa venuje estetike urbánneho priestoru. Medzi kľúčové aktivity organizácie patrí organizovanie výstav (interiér, exteriér), prednášok, diskusií, workshopov. Za 7 rokov existencie sa organizácii podarilo v meste Košice vytvoriť mestskú muralistickú galériu, ktorej autori sú top mená súčasného svetového muralizmu (Aryz, Interesni Kazki, Jace, M-City, Claudio Ethos, Phlegm, Erica Il Cane, Robert Proch, Inti a iní). Dominantným aspektom organizácie sú presahy; umelecké a geografické. SAC sleduje a analyzuje vplyv nových médií v súčasnom umení, trendy a smerovanie súčasného muralizmu. “

http://www.pyecka.com/en/show/sac-2010

http://kosice.korzar.sme.sk/…/panelove-mury-na-furci-ozili-…

https://www.facebook.com/…/Street-Art-Comm…/113805412000343…